NAH (Niet-Aangeboren Hersenaandoening) treft niet alleen de patiënt, maar ook familie en vrienden.

Wij hebben een grote vraag naar nazorg ervaren.

Het inspireerde ons om vzw. Na-NAH op te richten, een informatie- en ontmoetingscentrum voor NAH'ers, hun partner en/of familie.

Wij, dat zijn: één hulpverlener en twee ervaringsdeskundigen in NAH-revalidatie.

In de moeilijke overgangsfase ná de revalidatie, is het vaak zoeken naar wat nog kan, aan welke dingen je nog plezier kunt beleven, hoe je het leven nog zin kunt geven.

Misschien heeft de dokter je niet eens revalidatie voorgesteld en worstel je met vermoeidheid, hoofdpijn, geheugen- en concentratieproblemen, of overgevoeligheid voor licht en geluid.

Bij ons kun je er over praten met partners, familie en lotgenoten.

Wij bieden je een afwisselend programma aan van informele bijeenkomsten en informatiesessies, gericht op mobiele NAH'ers met een cognitief deficit.

Voel jij je aangesproken? We zullen jou, je partner, familie en vrienden met open armen ontvangen.

Vragen van patiënten en/of familie naar onze VZW. zijn welkom via mail op: na-nah@mail.com

We hebben ook een nieuw e-mail adres : info@na-nah.be

Hopelijk tot vlug!

Els, Johan en Veerle


Pasted Graphic 2 Facebook groep : na-nah